De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

zomen en zoomvegetatie

Zomen en zoomvegetatie: een korte introductie

Zomen vormen de naad tussen bos aan de ene kant en grasland, akker of heide aan de andere kant. De vegetatie die hier tot ontwikkeling komt, en die we aanduiden als zoomvegetatie of -begroeiing, is vaak smal en wordt doorgaans niet beheerd: ze wordt stabiel gehouden door het beheer aan beide kanten van de zoom. Goed ontwikkelde zomen, met typische zoomplanten, zoals havikskruiden (Hieracium), bevinden zich onder de boomkroon en niet voor de boomkroon; deze laatste begroeiingen kunnen beter als verzomingen worden aangeduid. In dergelijke verzomingen ontbreken de meeste kritische en weinig concurrentiekrachtige zoomsoorten.

 

In de plantensociologie zijn er drie zoom-klassen beschreven, namelijk de Melampyro-Holcetea op matig zure tot zure, arme zandgronden, de Galio-Urticetea, op voedselrijke, humeuze, vaak vochtige zand-, leem- en kleigronden en de Trifolio-Geranietea op kalkrijke, matig voedselrijke, droge standplaatsen, op bijvoorbeeld klei en kalksteenverweringsgronden.

 

Hieronder een overzicht van onze publicaties over zomen, zoombegroeiingen en verzomingen. Zie ook onze algemene expertisepagina, of onze dienstenpagina als u op zoek bent naar wat we voor u zouden kunnen betekenen. Of bezoek onze kennispagina 'Hieracium in Nederland' als u meer wilt weten over havikskruiden!

Artikelen en overzichten

 • Haveman, R., I. de Ronde, M. Filius & T. van Heusden (2023). Van mythes, mantels en plantensociologisch realisme. – Stratiotes 59: 18-36. pdf
 • Haveman, R. (2018). Phytosociological notes on the fern-meadow vegetation of mid-west Scotland and the Netherlands. – The Fern Gazette 20(7): 255-266. pdf
 • Weeda, E.J. & R. Haveman (2017). Melampyro-Holcetea. – Stratiotes 50/51: 46-71.
 • Haveman, R. I. de Ronde, P.A.M. Hommel & J.H.J. Schaminée (2017). Galio-Urticetea. – Stratiotes 50/51: 92-97.
 • Haveman, R. (2014). Een niet zo academische vraag. – Stratiotes 46: 3-4. pdf
 • Haveman, R., & I. de Ronde (2014). Vroegbloeiende havikskruiden in het Beneden-Geuldal: diversiteit, achteruitgang en beheer. – Natuurhistorisch Maandblad 103: 183-189. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2013). Vondsten van Hieracium nemorivagum Jord. ex Boreau (Hieracium sectie Sabauda (Fr.) Arv.-Touv.) in het Drentse district. – Gorteria 36: 32-41. pdf
 • Haveman, R. (2010). Enkele opmerkelijke vondsten van Hieracium sabaudum L. s.str. op de Veluwe. – Gorteria 34 (4): 137-143. pdf
 • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2008). Grote bosaardbei (Fragaria moschata) in het rivierengebied. – Stratiotes 35: 31-41. pdf
 • Haveman, R. (2006). Hieracium weverianum (stat. nov.) in de Heimansgroeve (Epen, Zuid-Limburg). – Stratiotes 32: 10-18. pdf
 • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2005). Floristic changes in abandoned oak coppice woods in the Netherlands with some notes on apomictic species.  – Botanica Chronika 18: 149-160. pdf
 • Haveman, R. & J.H.J. Schaminée (2004). Human impact on woodlands: the case of apomicts in the Netherlands. – Abstracts from the EVS.

PKN-excursieverslagen

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2012). Vroege havikskruiden bij Oosterbeek en Arnhem. - Excursieverslagen 2011, Website Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen. pdf
 • I. de Ronde & R. Haveman (2012). Late havikskruiden bij Epen. - Excursieverslagen 2011, Website Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen. pdf
 • Haveman, R. & E.J. Weeda (2012). Vroege havikskruiden op de Zuidelijke Hondsrug. – Excursieverslagen 2008, Website Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen. pdf
 • Haveman, R. (2012). Havikskruiden op de St. Pietersberg. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2007, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 9-14.
 • Haveman, R. & E.J. Weeda (2011). Vroegbloeiende havikskruiden in Valkenburg en Maastricht. – In:  K.W. Van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2006, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen: 14-20.
 • Haveman, R. (2009). Vroegbloeiende Havikskruiden bij Berg en Dal. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2004, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 36-39. pdf
 • Haveman, R. (2009). Laatbloeiende Havikskruiden bij Plasmolen. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2004, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 64-67. pdf
 • Haveman, R. & E.J. Weeda (2009). Vijlenerbossen: colliene zomen, mantels en bosruigten. – In: K.W. Van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2005, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen:73-80.
 • Haveman, R. & E.J. Weeda (2008). Vroegbloeiende havikskruiden in de omgeving van Oldenzaal. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2003. Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 25-30. pdf
 • Haveman, R. & E.J. Weeda (2008). Boshavikskruiden in Twente. – In: K.W. van Dort et al. (red.), Excursieverslagen 2003. Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen, pp. 60-63. pdf