De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

2022

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Veronica spicata L. op de zuidpunt van Texel.Gorteria - Dutch Botanical Archives 44: 1-6. pdf

 • Haveman, R. (2022). Myosurus minimus in Betuwse boomkwekerijen - een plantensociologische uitweiding.Stratiotes 58: 32-51. pdf

 

2021

 • Haveman, R. (2021). Een onvindbare sperwer en het wezen van de plantensociologie.Stratiotes 57: 3-4. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2021). Eten is weten. Over plantensociologie, vegetatiekunde en kundig weten.Stratiotes 57: 16-39. pdf

 • Van de Beek, A. R. Haveman, R. Berkhout & I. de Ronde (2021). Rubus lianos (Rosaceae) – a new blackberry species from the Netherlands, Germany and Belgium.Gorteria - Dutch Botanical Archives 43: 89-102. pdf

 • Haveman, R. (2021). Inzaaien: de laatste poging tot ontginning van de natuur.Planten 15: 25-27. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2021). De Nova Flora Neerlandica is ook interessant voor ecologen. – De Levende Natuur 122(3): 114-115.

 • Haveman, R. (2021). Op dat hele kleine stukje aarde. Een plantensociologische vakantievertelling.Stratiotes 56: 13-28. pdf

 • Haveman, R. & D. Venema (2021). Nymphaea candida C. Presl & J. Presl nog steeds aanwezig in Gaasterland.Gorteria - Dutch Botanical Archives 43: 24-26. pdf

 • Haveman, R., I. de Ronde & A. van der Berg (2021). Cytisus striatus op enkele militaire oefenterreinen.Gorteria - Dutch Botanical Archives 43: 48-51. pdf

 

2020

 • Haveman, R. (2020). Fieldwork Celebration: Can my men be of any help?IAVS Bulletin 2020(3): 28-30. pdf

 • Haveman, R., I. de Ronde & N. Harle (2020). Typification of Zahnian Hieracium names in the herbarium of De Wever in the Maastricht Natural History Museum.Gorteria - Dutch Botanical Archives 42:46-55. pdf

 • Haveman, R., in V. Wagner, R. Tang Guuroh & R. Haveman (2020). IAVS Virtual Field Trip. Contributions by Rense Haveman (Netherlands).IAVS Bulletin 2020(3): 24-27. pdf

 • Filius, M.J., I. de Ronde & R. Haveman (2020). De kwelderzegge-associatie (Junco-Caricetum extensae) nader bekeken.Stratiotes 55: 34-48. pdf

 • De Ronde, I, R. Haveman, A. van der Berg & T. van Heusden (2020). DUMIRA – a management related vegetation plot database of DUtch MIlitary RAngesVegetation Classification and Survey 1: 155-161. pdf

 • De Ronde, I. & R. Haveman (2020). Het Claytonio-Anthriscetum caucalidis in de meeuwenkolonies op de Hors en de Vliehors.Stratiotes 55: 6-18. pdf

 

2019

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2019). Gedachten over het Euphorbio paraliadis-Ammophiletum op Texel.Stratiotes 54: 27-41. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2019). Vegetation classification as a mirror of evolution? Thoughts on the syntaxonomy and management of bramble scrubs of the Prunetalia (Rhamno-Prunetea).Biologia 74: 395-404. pdf

 

2018

 • Haveman, R. (2018). Het ideale model. Over de catwalk naar de Hofstad.Stratiotes 53: 3-4. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2018). Dwergviltkruid-Langbaardgraslanden op militaire terreinen – een bijdrage tot de kennis over het Thero-Airion in Nederland.Stratiotes 53: 5-22. pdf

 • Haveman, R. H. Jager & I. de Ronde (2018). Een echo uit een koud verleden: het Nymphaeetum candidae Miljan 1958 in Nederland.Stratiotes 52: 5-31. pdf

 • Haveman, R. (2018). Phytosociological notes on the fern-meadow vegetation of mid-west Scotland and the Netherlands.The Fern Gazette 20(7): 255-266. pdf

 

2017

 • Haveman, R. (2017). Mijn eigen Serengeti.Stratiotes 49: 3-4. pdf

 • Haveman, R. (2017). Een margriet is een margriet is een....Gorteria - Dutch Botanical Archives 39: 46-48. pdf

 • Haveman, R., I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (2017). Retamoid scrubs of the Cytisetea scopario-striati Rivas-Mart. 1974 in the Netherlands:  a new approach to classify marginal associations.Tuexenia 37: 143-161. pdf

 • Jansen, J.A.M., R. Haveman & J.H.J. Schaminée (2017). Vegetation mapping in the Netherlands.Documents Phytosociologiques 6: 116-132. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Hieracium triviale (Norrl.) Norrl. - een bijzonder havikskruid op Vlieland. – Twirre 27/2: 19-25. pdf

 

2016

 • Haveman, R. (2016). Gestolen kenmerken: het soortconcept in Rosa subgen. Caninae.Gorteria 38:11-19.

 • Haveman, R., R.J. Bijlsma, I. de Ronde & J. H.J. Schaminée (2016). Capricious, or tied to history's apron strings? Floristic regions in Northwest-European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae).Journal of Biogeography 43(7):1360-1371. pdf

 

Rapporten

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Het habitat van Ephippiger diurnus. Sigmasociologische beschrijving van het habitat van de zadelsprinkhaan op twee militaire terreinen. Interne rapportage Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wageningen.
 • Mohren, G.M.J., J. den Ouden, J.J. Jansen, D.J. Brus, E.A.H. Thomassen, R. Haveman, L. Schulze Middendorf, L. Govaere, H.M. Bartholomeus (2021). Evaluatie zevende Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-7). Rapport Department of Environmental Sciences, Wageningen University & Research, Wageningen.
 • Haveman, R. & I. de Ronde, m.m.v. A. Braam (2019). Landschapsecologie Joost Dourleinkazerne op basis van de vegetatiekartering 2017-2018. Interne rapportage Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wageningen.

 

Boeken en boekhoofdstukken

 • Haveman, R., R.H.M.J. Lemmens, E.L.A.N Simons, I. de Ronde & J.H.J. Schaminée (red., 2021). Nova Flora Neerlandica. Lycopodiopsida & Polypodiopsida. Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten en Varens. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 • Loidi, J., J.A. Campos, R. Haveman & J. Janssen (2019). Shrublands of Temperate Europe. In J. Dengler, Encyclopedia of World's Biomes - Grasslands. Elsevier Science, Amsterdam.

 • Loidi, J., G. de Blust, J.A. Campos, R. Haveman & J. Janssen (2019). Heathlands of Temperate and Boreal Europe. In J. Dengler, Encyclopedia of World's Biomes - Grasslands. Elsevier Science, Amsterdam.

 • Schaminée, J.H.J., R. Haveman, P.A.M. Hommel, J.A.M. Janssen, I. de Ronde, P.C. Schipper, E.J. Weeda, K.W. van Dort & D. Bal (2017). Revisie vegetatie van Nederland. – Stratiotes 50/51, Plantensociologische Kring Nederland, Wageningen.

 • Schaminée, J., R. Haveman, S. Hennekens, M. Horsthuis, J. Janssen, I. de Ronde, N. Smits & K. Sýkora (2019). Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 • Schaminée, J., J. Janssen, E. Weeda, P. Hommel, R. Haveman, P. Schippers & D. Bal (2015). Veldgids Rompgemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 • Van Dort, K., R. Haveman, L. Sparrius & I. de Ronde (2017). Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers- Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 • Van Dort, K., R. Haveman, E. Weeda, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (2017). Psoretea decipientis. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist

 • Van Dort, K., B. van Gennip, M. Schrijvers-Gonlag (2017). Inleiding. – In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag (red.), De vegetatie van Nederland. 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeverij, Zeist.

 

Geselecteerde Publicaties vanaf 2016

Hieronder vind u een selectie van de publicaties die wij de afgelopen jaren, sinds 2016, hebben geschreven. Voor een volledig  overzicht (exclusief de meeste rapporten) van onze publicaties verwijzen we u naar ResearchGate: