De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

"Kijken, kijken, kijken, daarna beschrijven.

 

En dán pas conclusies trekken "

 

Reinhold Tüxen

over De ronde & Haveman

De Ronde & Haveman: een jong onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van vegetatie en landschap. Als bureau zijn we wellicht jong, maar samen hebben we meer dan 40 jaar ervaring in het vegetatiekundig onderzoek. Dit hebben we onder andere opgedaan op defensieterreinen, waar we tal van plantensociologische inventarisaties en vegetatiekarteringen hebben uitgevoerd voor het beheer en het beleid. Op basis van onze ervaring en kennis zijn we betrokken geweest bij diverse ambitieuze projecten, zoals de bewerking van het landelijke overzicht van de plantengemeenschappen in Nederland. Het resultaat, de Revisie vegetatie van Nederland, is een standaardwerk dat breed gebruikt wordt in het Nederlandse en Vlaamse natuurbeheer en -beleid.

 

In het vegetatiekundige werk hebben we geleerd dat in de natuurbeheersadvisering de geëigende standaard-antwoorden vaak niet volstaan, want elke plek heeft zijn eigen verhaal. Wij willen door ons werk deze verhalen graag vertellen! Goed kijken is daarvoor altijd de basis gebleken. Goed, onbevangen kijken en onbevooroordeeld beschrijven, en pas op basis dáárvan conclusies trekken. Als geen ander bureau weten we hierdoor nieuwe kennis en inzichten op te doen. En daarin zijn we als De Ronde & Haveman goed: ontwikkelen van lokale kennis van de vegetatie, zodat een advies op maat gegeven kan worden voor het beheer en het gebruik. Met minder nemen we geen genoegen!

 

Wilt u weten wat wij voor ú kunnen betekenen? Op onze dienstenpagina krijgt u een beeld van de projecten die wij voor u kunnen uitvoeren. Of stel uw vraag via het formulier op onze contactpagina. Wij helpen u graag!

 

 

Onze expertise

 

In 2022 zijn we gestart met ons eigen onderzoeks- en adviesbureau na jarenlang te hebben gewerkt op de defensieterreinen. Hierdoor zijn we vooral gespecialiseerd in de vegetatie van het droge zandlandschap en het kustgebied: heide, heischrale graslanden, stuifzanden en droge, voedselarme bossen, duingraslanden, kwelders en vochtige en natte duinvalleien. Toch hebben we ook buiten deze landschappen veel ervaring, ondermeer in het heuvelland, in beekdalen en hoogveengebieden. Doordat we veel hebben gewerkt in gebruikslandschappen hebben we bovendien veel ervaring met begroeiingen die in het natuurbeheer vaak stiefmoederlijk bedeeld worden, zoals agrarische en urbane graslanden, tredgemeenschappen en ruigtes. Onze 'grote liefde' is echter de vegetatie van de zomen en struwelen in bosranden, houtwallen, kapvlaktes en heggen. Hier komen onze kennis over de bramen (Rubus) en havikskruiden (Hieracium) samen met onze expertise (in kennis en vaardigheid) in de plantensociologie.

 

Onze manier van werken, waarbij vegetatieopnamen altijd de basis vormen voor een lokale analyse van de vegetatie en we oog hebben voor lastige soortengroepen, leidt tot een open blik naar begroeiingen die afwijken van de bestaande classificaties. Hierdoor zijn we betrokken geweest bij de publicatie van het recentste standaard-overzicht van de vegetatietypen in ons land, de Revisie vegetatie van Nederland (2017), en de Veldgids Plantengemeenschappen (2019), bijvoorbeeld in de volledige revisie van de (braam-)struwelen. Voor de havikskruiden zijn we bovendien bezig met een revisie voor de in Nederland voorkomende soorten.

Het team

Iris de ronde

Bioloog uit Wageningen, met ruime ervaring als vegetatiekundige bij de Rijksoverheid. Ik heb altijd gewerkt vanuit de lokale situatie, om zicht te krijgen op het unieke van de plaats. Hierbij bleek de plantensociologie steeds een uitstekende sleutel om toegang te krijgen tot kennis over ontstaan en functioneren van het ecosysteem en het landschap. Kennis die nodig is om te kunnen adviseren om gebruiksfunctie en biodiversiteit hand in hand te laten gaan.

 

Of het nu de speurtocht is om een onbeschreven vegetatietype te begrijpen, de analyse van de landschappelijke patronen of stadsnatuur, of een hoog-over brainstormsessie over stadgenese: ik raak enthousiast als ik met anderen tot nieuwe inzichten kom over natuur in onze leefomgeving en hoe we die kunnen versterken.

 

Ik ben analytisch, anticiperend, een doorzetter en houd gemakkelijk overzicht.

Velps cultuurtechnicus van huis uit, altijd geïnteresseerd geweest in het gebruik van het landschap, maar meer nog in wat daarin groeit. Gegrepen door de plantensociologie, omdat dat precies samenbrengt waar mijn interesse ligt: de geschiedenis van de plek, de plantengroei als indicatie voor de standplaats, het (historische) gebruik en de mogelijkheden voor de ontwikkeling.

 

In 2017 ben ik gepromoveerd op de taxonomie, plantengeografie en plantensociologie van bramen. Mijn bijzondere aandacht hebben die plantengemeenschappen die vaak aan de aandacht ontsnappen: struweelbegroeiingen, tred- en onkruidbegroeiingen en recent bv. de vegetatie van gazons in steden en dorpen. Mijn motto: alles wat niet voldoet aan de norm is interessant!

 

Sinds 2015 ben ik lid van het OBN DT Droog Zandlandschap en sinds 2023 van de Bosbeheer Adviescommissie van Staatsbosbeheer.

 

Ik heb passie voor mijn werk, ben creatief, beschouwend, out-of-the-box-denker, visionair en talig.

Rense Haveman