De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Start   Sleutel   Amplexicaulia   Hieracium   Vulgata   Tridentata   Sabauda   Hieracioides   Ecologie   Literatuur 

Hieracium Sectie vulgata (Griseb.) Wilk. & Lange

Dicht havikskruid - Zeer variabel en soortenrijk; er zijn meer dan 30 taxa opgegeven voor Nederland. Doorgaans met bladrozet. Onderste stengelblad(eren) duidelijk gesteeld en ca. even groot als de rozetbladeren. Haren en/of klieren op het (spitse) omwindsel doorgaans matig tot talrijk.

 

Phyllopode of hypophyllopode overblijvende kruidachtige planten met vertakte wortelstok. Stengel  20-110 cm, behaard of niet. Bladeren groen of blauwgroen, soms gevlekt, basale weinig tot veel, stengelbladeren meestal <6, maar sommige soorten tot 15, aflopend in de bladsteel, tanding al dan niet opvallend. Bloeiwijze een trosvormige pluim of een tuil met veelal plm. schuin afstaande takken. Omwindselblaadjes spits, donker of licht, met een (onduidelijke) rand, dicht bezet met klieren en/of haren. Stijlen geel of donker. Bloembodem zonder haarachtige franjes. Bloeitijd (mei-)juni-juli, soms met nabloei in de nazomer.

 

Wijdverspreid in West-, Centraal- en Noord-Europa, tot in Rusland en Voor-Azië; elders (vooral in de VS) geïntroduceerd in de gematigde gebieden. In Nederland algemeen op de pleistocene zandgronden, in allerlei half-beschaduwde situaties. In het heuvelland sterk achteruit gegaan door eutrofiëring en verzoming en verruiging van bijvoorbeeld wegbermen door onvoldoende beheer.

Soorten

 

De sectie Vulgata omvat in Nederland volgens Van Soest meer dan 30 taxa. Een enigszins compleet recent overzicht ontbreekt echter. In onderstaande lijst zijn alle soorten opgenomen die recent zeker of wellicht zijn aangetroffen; de laatste zijn met een '?' gemarkeerd. Binnen de sectie worden vier aggregaten onderscheiden die overeenkomen met de hoofd- en tussensoorten die Van Soest onderscheidde.

 

Hieracium diaphanoides agg.

Hieracium chaucorum

Hieracium subornatum

Hieracium maculatum agg.

Hieracium maculatum

Hieracium spilophaeum

Hieracium vulgatum agg.

Hieracium triviale

Hieracium lachenalii agg.

Hieracium percissum; de algemeenste soort uit de sectie in Nederland

Hieracium anfractum

Hieracium argillaceum

Hieracium austrinum

Hieracium batavicum

Hieracium chlorophyllum

Hieracium doryphorum

Hieracium festinum

Hieracium limburgense

Hieracium lycopifoliiforme ?

Hieracium maculatiforme

Hieracium meppelense

Hieracium subaustrinum

Hieracium sublaevicaule

Hieracium warnsbornense

Hieracium amplificatum