De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Start   Sleutel   Amplexicaulia   Hieracium   Vulgata   Tridentata   Sabauda   Hieracioides   Ecologie   Literatuur 

Hieracium Sectie Amplexicaulia (Griseb.) Scheele

Stengelomvattend havikskruid - Gemakkelijk herkenbare, kleine sectie (wereldwijd) met een bladrozet en stengelomvattende bladeren, en bladeren aan de zijtakken. Alpiene sectie, inheems in de berggebieden van Midden- en West-Europa en Marokko, in het laagland, waaronder Nederland, geïntroduceerd en in een aantal steden sinds lang ingeburgerd, van daaruit ook elders.

 

Phyllopode overblijvende kruidachtige planten. Stengel  10-50 cm, sterk en grof beklierd en behaard. Rozetbladeren lang aflopend langs de bladsteel, 3-6 aan de stengel, deze stengelomvattend. Daarnaast ook bladeren aan de zijtakken. Alle bladeren behaard en bij de enige thans in Nederland voorkomende soort ook beklierd. Grote hoofdjes, de omwindsels ook sterk en grof beklierd. Bloeitijd juni-augustus. 

 

Hieracium sect. Amplexicaulia komt van nature voor in de berggebieden van Midden- en Zuid-Europa en Marokko, van daaruit over grote delen van Europa verpspreid. In verschillende steden in Nederland, vooral in Zuid-Limburg, maar inmiddels ook daarbuiten, en vanuit de steden ook verder uitbreidend. Ook ingezaaid.

Soorten

 

De sectie Amplexicaulia omvat in Nederland 2 soorten, waarvan er één recent, Hieracium pulmonarioides. De tweede soort, Hieracium amplexicaule is alleen aangetroffen in Haarlem, maar is sinds lange tijd verdwenen.

 

Hieracium amplexicaule

Hieracium pulmonarioides