De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Start   Sleutel   Amplexicaulia   Hieracium   Vulgata   Tridentata   Sabauda   Hieracioides   Ecologie   Literatuur 

Hieracium vagum jord. ex boreau

Hemicryptofyt. Rechtopstaand, in bovenste kwart vertakt in de bloeiwijze, 40-100(-120) cm. Stengel aan de voet dicht tot behaard met matig lange-lange bleke haren, bovenste helft vaak verkalend. Rozetbladeren afwezig. Stengelbladeren 15-40(-70) geleidelijk afnemend in grootte, soms met vals rozet onderin, doorgaans grasgroen, bleker aan onderzijde; onderste 6-10(-14) × 2,5-4(-5) cm elliptisch-eivormig, toegespitst, nauwelijks getand, middelste eivormig tot langwerpig-eivormig, spits, met kleine tandjes, breed zittend; plm. kaal of met matig lange-lange bleke haren aan onderzijde, bovenste soms met verspreide sterharen.

 

Bloeiwijze lange tuilvormige pluim. Hoofdjesstelen recht, dichtviltig, klier- en haarloos, zelden met een alleenstaande haar. Omwindselblaadjes tot 12 mm, gelijkmatig versmald, stomp; zeer donkergroen, eenkleurig; kaal of, zoals in het Nederlandse materiaal, met enkele sterharen, matig lange haren en korte en zeer korte klieren. Lintbloemen zonder ciliën. Stijl dicht met donker papillen bezet. Bloemhoofdjesbodem richels met haarachtige verlenging. Nootjes donkerbruin-zwart.

 

Bloeitijd augustus –september.

Standplaats: Weinig bekend. Bij Eerbeek in een door Quercus robur beschaduwde berm in een bosrand.

 

Verspreiding: In Nederland zeldzaam, recent slechts aangetroffen bij Eerbeek. In de 20-er jaren van de 20ste eeuw ook verzameld bij Hatert en Plasmolen. De meeste meldingen van de soort bij Van Soest zijn gebaseerd op afwijkende (kale) exemplaren van andere soorten; ze ontberen bijvoorbeeld de typische brede bladeren van deze soort. Van Soest merkt bij deze soort op: "Deze is voor mij inderdaad een vage ondersoort; het zou m.i. niet onmogelijk zijn, dat tot deze ssp. abusievelijk bizondere vormen van verschillende andere ondersoorten bijeengevoegd worden, alleen omdat zij alle onbeklierde omwindsels bezitten. ... Het ... materiaal... heeft steeds de habitus van de ondersoorten, waarmee zij zo vaak tezamen groeit." 

 

Variatie en gelijkende soorten: Er worden twee vormen onderscheiden: forma vagum met donkere stijlen - deze is in Nederland aangetroffen - en forma croceostylum (Pugsley) P.D. Sell met gele stijlen. Deze laatste is alleen bekend van Wales en Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk.