De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Publicaties Graslanden

Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties over graslanden en graslandgerelateerde onderwerpen. Veel van onze expertise is opgedaan tijdens het werk aan graslanden op defensieterreinen, en veel is opgeschreven in interne rapportages van de diverse werkgevers. Dit werk omvatte de droge en ook matig voedselrijke graslanden op vliegvelden, de heischrale graslanden op de grotere oefen- en schiettereinen, de "ouderwetse" boerengraslanden van het Cynosurion en Arrhenatherion bijvoorbeeld langs de Maas, de natuurlijk ogende graslanden in de duinen en de pioniergraslanden op allerlei plaatsen in de bebouwde en niet bebouwde omgeving. Op kazernes hebben we gewerkt aan de vegetatie van gazons, een heel ander type grasland.

 

Soorten in graslanden en graslandsoorten

 • De Ronde, I. & R. Haveman (2024). Een schrale oogst Kwaliteit van heischraal grasland op terreinen van Staatsbosbeheer. – Rapport DRH 2024.01 De Ronde & Haveman, Zetten, 52 pp. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2022). Veronica spicata L. op de zuidpunt van Texel. – Gorteria - Dutch Botanical Archives 44: 1-6. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2017). Hieracium triviale (Norrl.) Norrl. - een bijzonder havikskruid op Vlieland. – Twirre 27/2: 19-25. pdf

 • Haveman, R. (2017). Een margriet is een margriet is een.... – Gorteria - Dutch Botanical Archives 39: 46-48. pdf

 • Haveman, R. (2015). Het Festuca ovina-complex in Nederland. 3. De smalbladige schapengrassen. – Gorteria 37:181-190. pdf

 • Haveman, R. (2015). Het Festuca ovina-complex in Nederland. 4. Festuca csikhegyensis Simonkai op het Harskampse Zand. – Gorteria 37: 192-197. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2012). Nieuwe vindplaatsen van Mibora minima (L.) Desv. (Dwerggras) in de Texelse duinen. – Gorteria 36: 18-21. pdf

 • Haveman, R. & I. de Ronde (2011). Usnea flavocardia (gelig baardmos) in duingrasland op Texel. – Buxbaumiella 90: 23-25. pdf

 • Haveman, R. & A.H.F. Stortelder (2006). De effecten van biologische landbouw op biodiversiteit – een kritisch literatuuroverzicht. Preprint op Researchgate. pdf

 • Haveman, R. (2006). Bodembewonende epifytische lichenen op de zuidpunt van Texel. – Buxbaumiella 75: 9-15. pdf

 • Haveman, R. (2005). Het Festuca ovina-complex in Nederland II: F. lemanii Bast. en F. brevipila Tracey – Gorteria 31:29-35. pdf

 • Haveman, R. (2005). Het Festuca ovina-complex in Nederland I: Festuca pallens Host. (Kalkzwenkgras), een veronachtzaamde soort uit Zuid-Limburg. – Gorteria 31: 1-5. pdf

 • Van der Meijden, R. (2005, red.). Festuca. – In: Van der Meijden, Heukels’ Flora van Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen. m.m.v. R. Haveman, pp 204-208.

 • Huiskes, R. & R. Haveman (2005). Faunaranden herbergen een hoge biodiversiteit. Vakblad Natuur Bos en Landschap 2005: 10-12.

 

Systeembeschrijvingen en systeemecologie

 • Haveman, R. (2021). Op dat hele kleine stukje aarde. Een plantensociologische vakantievertelling. – Stratiotes 56: 13-28. pdf
 • Haveman, R. & I. de Ronde (2018). Dwergviltkruid-Langbaardgraslanden op militaire terreinen – een bijdrage tot de kennis over het Thero-Airion in Nederland. – Stratiotes 53: 5-22. pdf
 • Weeda, E.J. , R. Haveman & I. De Ronde (2017). Nardetea. Stratiotes 50/51: 72-77.
 • De Ronde, I. & R. Haveman (2015). Op het randje – een plantensociologische analyse van heischraal grasland op defensieterreinen. – Stratiotes 47: 76-96. pdf
 • Sýkora, K.V., H.J. Stuiver, I. de Ronde & L.J. de Nijs (2009). Fourteen years of restoration and extensive year round grazing with free foraging horses and cattle and its effect particularly on dry species rich riverine levee grasslands. Phytocoenologia 39: 265-286.
 • Sýkora, K.V., H.J. Stuiver, I. de Ronde & L.J. de Nijs (2009). Stroomdalgrasland en veertien jaar verwildering in de Millingerwaard. Stratiotes 39: 21-45. pdf
 • Haveman, R. & J.A.M. Janssen (2008). The analysis of long term changes in plant communities using large databases: the effect of stratified re-sampling. – Journal of Vegetation Science 19 (3): 355-362. pdf
 • De Ronde, I. & R. Haveman (2007). Problems in vegetation monitoring in nature management practice: two case studies. – Annali Di Botanica nuova serie VII: 127-135. pdf
 • Haveman, R. & M. Hornman (2006). Gevleugelde vrienden: hoe militair gebruik en natuur samengaan op baangraslanden. – In Kort Bestek 15 (5): 16-18.
 • Haveman, R., W. van Dijk & P.A.M. van Winden (1999). Heischrale graslanden op het Infanterieschietkamp Harskamp – branden als natuurbe­heersmaatregel. - Stratiotes 18: 3-9. pdf