De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

Cursussen

Op deze pagina vindt u ons cursusaanbod. Nieuwe cursussen worden aangekondigd via onze blogpagina en de sociale media (Facebook en LinkedIn). Mocht u vragen hebben over de cursussen die we aanbieden of specifieke wensen hebben voor een cursus op het gebied van de plantensociologie of bijvoorbeeld de herkenning van bramen, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina op deze website.

► Van data naar informatie: Inductief vegetatietabellen maken

Je hebt in het veld vegetatieopnamen gemaakt, maar hoe verwerk je dan de gegevens tot vegetatietabellen op een manier dat het zo veel mogelijk inzicht geeft? Daar gaat het om in deze tweedaagse cursus voor vegetatiekundige professionals waarin het maken en interpreteren van vegetatietabellen centraal staat. De eerste dag zullen we veel oefenen met het programma JUICE, de tweede dag leren we vooral hoe je de eenheden in tabellen naam geeft en welke infomatie je hier allemaal uit kunt halen. Ook gaan we in op eenheden die niet gemakkelijk te plaatsen zijn.

 

Periode: 28 september en 12 oktober (donderdagen)

Waar: in de vestiging van Ecogroen advies & ingenieursbureau in Arnhem, Utrechtseweg 310. 

Kosten: € 750.

Overig: maximaal 8 deelnemers.

 

Hebt u belangstelling voor deze cursus of heeft u vragen? Kijk dan bij de gedetailleerde informatie over deze cursus!

 Bramen in het bosbeheer

Bramen worden door velen gezien als stikstofindicator. Ze zouden een ecologische ramp voor het bos zijn. Maar is dit wel zo? Ben jij benieuwd naar de rol van bramen in jouw bos? Of wil je boseigenaren een goed advies kunnen geven over de bramen in hun bos? Wil je kunnen begrijpen waarom bramen op de ene plek wel en op de andere plek geen probleem vormen om zo je bos beter en doelmatiger te kunnen beheren? Of is bosrandbeheer een van je speerpunten? Met de eendaagse cursus ‘Bramen in het bosbeheer: van ecologische ramp tot gebiedseigen rijkdom’ krijg je beter zicht op de plaats van bramen in het bos.


Binnenkort meer informatie.