De Ronde & Haveman

De Ronde & Haveman

Onderzoeks- en Adviesbureau voor Geobotanie en Landschap

De Ronde & Haveman is een jong adviesbureau met meer dan 40 jaar ervaring in vegetatiekundig onderzoek en de vertaling hiervan in beheer, beleid en inrichting bij de ministeries van LNV, Defensie en BZK, maar ook bij Alterra (het huidige Wageningen Environmental Research). Bent u zelfstandig ondernemer met een bedrijfsterrein dat u wilt vergroenen? Boer of landgoedeigenaar met landerijen die omgevormd moeten worden naar kruidenrijk grasland? Of ben u gemeenteambtenaar die hulp nodig heeft bij de gedachtenvorming over het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit in uw gemeente of ecoloog van een natuurbeschermingsorganisatie die met vragen zit rond vegetatiekarteringen of het beheer? Wij denken graag met u mee en voorzien u graag van advies. Of u nu een kartering van de vegetatie of ander vegetatieonderzoek wilt laten uitvoeren of misschien verlegen zit om denkkracht rond ecologische of landschappelijke vraagstukken: De Ronde & Haveman is de juiste keuze!

 

Door een onbevooroordeelde en nauwgezette beschrijving en analyse van de vegetatie ligt de focus in ons werk steeds op de lokale situatie, met oog voor de historische en landschappelijke context. Lokale en plaatsgebonden kennis dus, voor een advies op maat. Niet alleen in natuurterreinen, maar ook in gebieden waar andere functies prioriteit hebben. We hebben ervaring met een breed scala aan vegetatiekundige methoden en toepassingen, bijvoorbeeld in vegetatiekarteringen, successieonderzoek, graslandbeoordelingen, landschapsecologische systeemanalyses en het maken van habitatbeschrijvingen van dieren door middel van vegetatiecomplex-onderzoek.

 

Bent u nieuwsgierig wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Kijk dan eens op deze website naar ons profiel, de pagina met onze diensten en expertise. Wilt u meer informatie, of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.